Pesticide

NR
CRT
PRODUSULSUBSTANTA ACTIVADOZA
(1, kg / t /ha)
AMBALAJPRET L/KG
LEI
1CELEST STAR 025 FSciproconazol 625 g/l
fludioxonil 18,75 g/l
1 – 1 , 5 l /to4x5 L95.00
2C E L E S T T O Pdifenoconazol 25 g1 , 3 – 1 , 5 l /to4x5 L309.00
3C E L E S T T O Pfludioxonil 25 g1 , 3 – 1 , 5 l /to4x5 L309.00
4C E L E S T T O Ptiametoxam 262,51 , 3 – 1 , 5 l /to4x5 L309.00
5DIVIDEND M 030FSdifenoconazol 30 g/l1 l/to20 L69
6NUPRID M A X A L 222 FSimidacloprid 210 g/l2 , 5 l /to5 L148
7NUPRID M A X A L 222 FStebuconazol 12 g/l2 , 5 l /to1 L151
8NUPRID A L 600 FSi m i d a c l o p r i d 600 g /l0 , 6 – 6 l /to5 L; 20 L380
9NUPRID A L 600 FSi m i d a c l o p r i d 600 g /l0 , 6 – 6 l /to1L382
10ORIUS 6 FSt e b u c o n a z o l 6%0 , 5 l /to5 L112
11ORIUS 6 FSt e b u c o n a z o l 6%0 , 5 l /to1 L114
12Y U N T A 246 FSimidacloprid 233 g/l2 – 2 , 25 l /to5 L174.20
13Y U N T A 246 FStebuconazol 13 g/l2 – 2 , 25 l /to5 L174.20
14Y U N T A QU A T T RO 373 , 4 FSimidacloprid 166,7 g/l1 , 6 l /to5 L266.70
15Y U N T A QU A T T RO 373 , 4 FStebuconazol 6,7 g/l1 , 6 l /to5 L266.70
16Y U N T A QU A T T RO 373 , 4 FSclotianidin 166,7 g/l1 , 6 l /to5 L266.70
17Y U N T A QU A T T RO 373 , 4 FSproticonazol 33,3 g/l1 , 6 l /to5 L266.70
18SEEDOPRID 600 FSimidacloprid0,6 – 10 l/to1/10 L370
19L A M A R D O R 400 FSp r o t i c o n a z o l 250 g /l
t e b u c o n a z o l 150 g /l
0 , 15 l /to5 L546.50
20FUSILADE FORTEfluziafop-p-butil 150 g/l0,8 – 1,5 l/ha4x5 L125
21A G IL 100 ECp r o p a q u i z a f o p0 , 5 – 1 , 5 l /ha1 L137
22A G IL 100 ECp r o p a q u i z a f o p0 , 5 – 1 , 5 l /ha5 L136
23L E O P A RD 5 E Cq u i z a l a f o p - p - et i l 50 g /l0 , 7 – 1 , 75 l /ha1 L101
24L E O P A RD 5 E Cq u i z a l a f o p - p - et i l 50 g /l0 , 7 – 1 , 75 l /ha5 L100
25CARAMBA TURBOmetoconazol 60 g/l0,7 – 1,2 l/ha4x5 L141
26ACTELLIC 50 ECpirimifos-etil 500 g/l1-2,4 l/ha12x1 L199
27C L INIC 360 SLg l i f o s a t a c i d 360 g /l2 – 3 l /ha1 L32
28C L INIC 360 SLg l i f o s a t a c i d 360 g /l2 – 3 l /ha20 L; 200 L29
29G L Y P H O G A N 48 SLg l i f o s a t2 – 3 l /ha1 L33
30G L Y P H O G A N 48 SLg l i f o s a t2 – 3 l /ha5 L32
31G L Y P H O G A N 48 SLg l i f o s a t2 – 3 l /ha20 L31