banner-wheat1

Întrucât în campania de toamnă, cultura grâului ocupă un loc important, reuşita unei culturi bune depinde de respectarea tehnologiei specifice de cultură.

Rotaţia culturilor

Cele mai recomandate culturi premergătoare sunt: borceagurile, trifoiul, lucerna, cartoful, porumbul. La grâu nu se recomandă monocultura.

Fertilizarea

Odată cu pregătirea terenului, se aplică îngrăşăminte pe bază de fosfor şi potasiu, în cantitate de 40 – 60 kg substanţă activă/ha.

Lucrările solului

Se efectuează în aşa fel încât între executarea arăturii şi semănat să treacă un interval de 15 – 20 zile, necesar pentru a se realiza „aşezarea solului”. Arătura se efectuează, funcţie de sol, la 18 – 20 cm adâncime, cu precizarea că pe solurile cu o vegetaţie prea înaltă se procedează mai întâi la o mărunţire a acesteia cu grapa cu discuri. Dacă solul este prea uscat şi rezultă bulgări prea mari, se renunţă la arat şi se pregăteşte terenul utilizând grapa cu discuri grea, în agregat cu grapa stelată. Pregătirea patului germinativ se face cu 1 – 2 zile înainte de semănat şi constă în afânarea şi mărunţirea bulgărilor pe o adâncime de 6 – 8 cm cu ajutorul grapei cu discuri.

Sămânţa

Trebuie să aibă o valoare biologică şi culturală ridicată, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: puritate peste 98%, capacitate germinativă peste 90%, sănătoasă, umiditate sub 14%. Înainte de semănat sămânţa se tratează în mod obligatoriu cu fungicide pentru protejarea împotriva principalelor boli.

Semănatul

Se realizează în epoca optimă, data semănatului fiind diferită în funcţie de zona ecologică. Cantitatea de sămânţă necesară pentru un hectar de cultură este cuprinsă între 200 şi 240 kg/ha, funcţie de condiţiile pedo-climatice, fertilitatea terenului şi epoca semănatului. Adâncimea de semănat este de 3 – 4 cm pe solurile luto-argiloase sau lutoase şi 5–6 cm pe solurile nisipoase.

Lucrările de întreţinere

În situaţia în care, în perioada semănatului, se manifestă fenomenul de secetă, se recomandă tăvălugirea semănăturilor pentru a realiza un contact mai bun al seminţelor cu solul şi a asigura o răsărire uniformă şi rapidă Combaterea buruienilor se efectuează prin respectatrea tuturor lucrărilor agrotehnice şi fitotehnice sau prin aplicarea de erbicide, în funcţie de gradul de îmburuienare şi structura speciilor de buruieni: pentru combaterea buruienilor din familia Cruciferae (muştar sălbatic, ridiche sălbatică, susai, pălămidă, etc.) se aplica erbicide Epoca de aplicare: primăvara, când buruienele sunt în faza de rozetă şi plantele de grâu în faza de înfrăţire, iar temperatura aerului să fie de peste 150C;

Este bine de ştiut că cercetările efectuate au consemnat că pentru fiecare zi de întârziere a semănatului în luna octombrie se pierd 60 kg/ha, iar pentru luna noiembrie 100 kg/ha. Semănat în perioada optimă, grâul are posibilitatea să înfrăţească şi să se călească, fortificându-se pentru perioada de iarnă, în aceste condiţii putând rezista până la -200C.

Izolarea culturii folosită pentru sămânţă la cel puţin 4 m faţă de alte soiuri de grâu sau alte specii de cereale păioase; Asigurarea celor mai bune premergătoare şi evitarea cu stricteţe a revenirii în rotaţie a culturilor de grâu după grâu sau alte cereale păioase la intervale mai mici de doi ani;

Executarea a cel puţin 2 purificări biologice, din care prima imediat după înspicare iar ultima la intrarea în faza de coacere în pârgă; Curăţirea perfectă a combinelor şi a sacilor utilizaţi la recoltare; Uscarea, condiţionarea şi păstrarea seminţei până în momentul semănatului în magazii răcoroase şi uscate. În funcţie de nivelul precipitaţiilor, irigarea constituie o măsură eficientă şi se aplică astfel: o udare pentru răsărire şi 1-2 udări în timpul vegetaţiei, cu o normă de udare de 500-600 m3/ha apă.

Recoltarea

Recoltarea se efectuează mecanizat în totalitate, cu combinele de recoltat cerealele păioase, în faza de coacere deplină, când umiditatea boabelor este cât mai aproape de 14%. Durata optimă a recoltării grâului este de 5-7 zile în zonele mai secetoase (la câmpie) şi 7-9 zile în zonele mai umede (colinare). În funcţie de soiul folosit, paiele reprezintă 55-65% din recolta totală a părţii aeriene.